Abraham – Het taalgebruik

Betreft: Het taalgebruik van Abraham, Job, e. a. bijbelse personen.

Vraag:

Het taalgebruik van bovengenoemde personen getuigt van een goede ontwikkeling. Of werden zij door de Heilige Geest geïnspireerd?

Antwoord:

Uit de opgravingen weten we dat Ur der Galdeeën, waar Abraham vandaan kwam, in zijn tijd al een hoge civilisatie kende. Lezen en schrijven werd in scholen onderwezen. We hebben daar beslist niet met een primitieve bevolking te doen.

De Heilige Geest heeft de profeten geïnspireerd, maar tilt hen daarbij (in het algemeen gesproken ) niet boven hun niveau uit wat taalgebruik betreft. Vergelijk de profetie van Amos maar eens met die van Jesaja. Zelfs in de Nederlandse vertaling is te zien, dat Jesaja een ontwikkeld persoon is (hij verkeerde in de hogere kringen aan het hof) en dat Amos een man van weinig ontwikkeling is. Hij was een man van het platteland.
Zo weten we van de discipelen, dat ze het Galilese dialekt spraken, want dat ‘verraadde’ Petrus toen hij in de hof van de hogepriester door een dienstmeisje aangesproken werd.

Het spreken in talen op de Pinksterdag is natuurlijk een andere zaak. Dat had niets met vorming te maken. Dat was inderdaad een wonder gewerkt door de Heilige Geest.

Maar afgezien van de werking van Gods Geest kunnen we Abraham best wel een voor zijn tijd ontwikkeld persoon noemen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies