Thyatire

Vraag:

U schrijft dat Thyatire blijft bestaan tot de wederkomst van Christus. Welk land is dat echter?

Antwoord:

Thyatire is geen land, maar is een van de zeven steden in Klein Azië, waar een gemeente was, waaraan Jezus Christus een brief schrijft of laat schrijven, zie Op 1:11; 2:18.
Deze gemeenten bestonden toen in deze zeven plaatsen in de provincie Asia in het tegenwoordige Turkije.

Ze verkeerden in de toestand zoals de Heer die door Johannes laat beschrijven. Ze stellen echter ook een tijdperiode in de geschiedenis van de christelijke kerk voor. Onder Thyatire verstaan we dan de Roomskatholieke kerk. Met de uitdrukking; ‘Thyatire blijft bestaan tot de wederkomst van Jezus Christus, bedoelen we dat het Rooms-katholiek kerksysteem tot die tijd toe zal blijven bestaan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies