Kroon – Beloning

Betreft: Kroon … Beloning

Vraag:

Als we evangelisten, zendelingen en dergelijke ondersteunen, verzamelen we dan kronen, zoals het lied zegt: ‘Een kroon zeer schoon, wacht mij aan gindse kust’ ? Betreft dit ook bekenden die je iets toestopt omdat ze het nodig hebben?

Antwoord:

Als we zulke gaven geven met een oprecht hart voor de Heer, zal Hij dat zeker belonen. Net als met alle andere dingen die we doen, is het echter zaak dat we het niet doen om er mee te pronken (zoals de Farizeeën deden), maar dat we het echt voor de Heer doen. Dat lied berust op uitspraken van de bijbel zoals: 1Ko 9:25; 2 Tm 4:8; Jk 1:12; 1 Pt 5:4; Op 2:10.

De beloning geldt niet alleen voor gaven aan werkers, maar ook voor gaven aan armen. In Hb 13 is sprake over offers van mededeelzaamheid (werkers) en offers van weldadigheid (armen) waar God een welgevallen aan heeft.
In de Bijbel wordt gesproken over een kroon in de zin van een koningskroon en over een kroon in de zin van aluwerkrans als beloning.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies