Vragen over liefhebben en andere kwesties

De vragen betreffen o.a. 1 Joh 8-10 en 2:1-3

Om de uitspraken van de eerste brief van Johannes goed te begrijpen moeten we bedenken dat Johannes de dingen naar hun beginsel voorstelt. Als iemand uit de tropen ons vraagt wat sneeuw is, dan schrijven we hem dat het iets is dat in vlokken uit de lucht komt, dat wit en heel zuiver is. Als die persoon echter in de winter naar Holland komt en in smeltende sneeuw baggert dan verbaast hij zich als mensen dat sneeuw noemen, want zo had ik hem de sneeuw niet beschreven.
Welnu, als Johannes schrijft over iemand die wedergeboren is dan beschrijft hij zo iemand naar zijn feitelijke wezen. Johannes heeft er echter best oog voor dat de wedergeborenen in de praktijk er wel eens anders kunnen uitzien.

Liefhebben is niet hetzelfde als aardig vinden. Als er mensen zijn die zich hoogmoedig gedragen dan verafschuwen we dat, en we hopen dat ze tot inkeer komen. Toch zijn het ook mensen, naasten, van ons. En als ze in de Gemeente verkeren zijn het medechristenen die we om Jezus’ wil liefhebben, maar waarbij we hun onhebbelijkheden niet goedkeuren.
Inderdaad kunnen ouders hun kinderen een hekel aan het geloof bijbrengen. Maar voor hen geldt hetzelfde als wat ik zoeven schreef. Wat de zondaar betreft ,wordt wel gezegd: God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde. Zo moeten ook wij ons naar de mensen opstellen, maar op dezelfde wijze doen we dat ook naar broeders en zusters toe, die dingen doen waar we echt niet blij mee zijn. Blijf maar bidden en neem de ander aan, zoals God ons in Christus aangenomen heeft (zie Rom. 15:7).

Twijfel kan ook bij ons opkomen, maar laten we die behandelen zoals dat moet en die twijfel in ons hart veroordelen. Van belang is ook bemoedigende teksten in de Bijbel te lezen, zoals bijv. Hebr. 13:5b+6.
Je schrijft dat je regelmatig zondigt. Als ik nu vraag wat voor verkeerds je dan doet, kun je dat dan aangeven. bijv. dat je steelt, liegt, vloekt en noem maar op. Of……kom je regelmatig tot de ontdekking dat je nog’het vlees’, het verkeerde, in je hebt? Dat is echter wat anders dan zondigen. Zondigen betekent verkeerde dingen doen, of in je hart het verkeerde koesteren
Gelukkig dat je schrijft dat je ook je goede periodes heb. Laat ze meer worden door aan positieve dingen te denken en positieve zaken te doen.

Luk. 13:22-30 vraagt om een goede uitleg. Zie bijgaande beantwoording, dan zal het benauwde gevoel wel verdwijnen.
In de tekst: ‘vele laatsten zullen de eersten zijn en vele eersten de laatsten’ (die op verschillende plaatsen in de Bijbel voorkomt) kan het gaan (a) om mensen die menen het zelf wel te versieren, zoals de farizeeën of (b) om mensen die wat de beloning betreft veel minder ontvangen dan ze oppervlakkig gezien meenden te ontvangen (zie Mark. 9:35). Het gaat dus niet altijd om mensen die verloren zullen gaan.
Houdt eraan vast dat wie in de Zoon gelooft behouden is (zie Joh. 5:24) en laat je niet door je gevoelens of een niet goed begrepen tekst van de wijs brengen.

P.S. De rest van je vragen hoop ik later te beantwoorden. Het boekje waarop ik doelde is door mij geschreven en ik zend het hierbij.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies