Slavernij (1)

Vraag:

Is slavernij niet tegen de gedachte van God? Hoe kan Paulus dan zeggen dat slaven met bereidwilligheid hun meesters moeten dienen?

Antwoord:

Men meent vaak, dat Paulus de slavernij goedkeurde en dat zijn gedrag door het terugzenden van de slaaf Onésimus fout was (zie Fm). De apostel zou ‘achter lopen’. Hij zou nog vastzitten aan een archaïsch (ouderwets) denkpatroon.Ook de bijbel zou achterlopen en de slavernij accepteren.
Welnu, dit is beslist een onjuiste gedachte. Dt 29: 15 laat zien, dat de bijbel in geen geval achterloopt. God bestreed het kwaad van slavernij wel niet direkt, maar gaf wel indirekt aan, dat slavernij tegen zijn gedachten was.
Maar ook Paulus liep niet achter, hij kende Dt 23 beter dan wij. Hij paste het echter onder gelovigen niet toe. Hij wilde dat daar de kwestie op basis van vrijwilligheid werd opgelost.

Als wij als zendeling in een land zouden gaan werken, waar slavernij nog de gewoonste zaak van de wereld zou zijn, dan zouden we ons niet tegen de slavernij als zodanig moeten keren en opstand verwekken met als gevolg bloedvergieten, maar net als Paulus zeggen: probeer vrij te worden, maar maak er geen opstand van. Ons doel zou dan moeten zijn om door het evangelie een situatie te bewerken waarbij men zelf na bekering de slavernij zou afschaffen. Zolang dat niet het geval was, zouden we eveneens de slaven de aanwijzing moeten geven om hun heren te dienen met bereidwilligheid.

Nog een paar opmerkingen:
-God liet de slavernij toe net zoals hij toeliet dat een man meerdere vrouwen nam. Slavernij en veelwijverij zijn niet naar Zijn gedachten.
De slavernij is al heel vroeg begonnen. Abraham had al een slaaf, maar het begin ervan ligt veel verder terug.
-Toen het christendom zich uitbreidde in het Romeinse rijk lieten vele christenen hun slaven vrij. Ze zagen zonder dwang in dat slavernij niet naar Gods gedachten was.
-Helaas heeft het erg lang geduurd voordat Christenen in Zuid-Afrika inzagen dat de apartheid tegen de Bijbelse leer inging. Helaas zijn er nog die in beginsel dat stelsel met hand en tand verdedigen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies