Roken – bidden

Vraag:

Hoe kom ik van het roken af? Er voor bidden vind ik zo stom!

Antwoord:

Dat roken slecht is voor de gezondheid is door allerlei onderzoeken en publikaties nu (ik bewerk dit probleem in 2003) wel duidelijk geworden. Er is dan ook maar één werkelijke oplossing: stoppen ermee!

De Bijbel heeft in dit opzicht ook wel iets te zeggen, zij het dan niet in verband met de mogelijkheid van longkanker e.d. In 1 Ko 10:12 staat dat we ons door niets moeten laten overheersen. Er gaat aan vooraf ‘alles is mij geoorloofd’. Dat mag je natuurlijk niet zo opvatten dat je alles mag doen wat je wilt. Zondigen is namelijk niet geoorloofd. Je leven in gevaar brengen ook niet. Het gaat blijkens het volgende vers om het eten. De Joden hadden bepaalde spijswetten. Zie bijv. Lv 11. Die wetten gelden nu niet meer voor de Christen, verg. Hd 10: 9-16 en 1Tm 4:1-5. Wat dat betreft zegt de apostel: ‘Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten overheersen’. Dus ook niet door dingen die in zichzelf niet verkeerd zijn, zoals eten en drinken. Maar als ik van ‘eten’ een ‘vreten’ maak dan is het fout. Als ik verslaafd raak aan alcohol dan is dat fout en dat geldt voor roken -dat op zichzelf al afkeurenswaard is- dus zeker ook.

Dit is allemaal wel mooi gezegd, maar hoe kom je eraf? Er staat in Fp 4:13: ‘Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft’. De apostel Paulus kon dat zeggen met het oog op overvloed hebben en honger verdragen, maar hij houdt het ook ons voor. We moeten dus onze kracht bij de Heer zoeken. Het moet ermee beginnen dat we ons vast voornemen om te stoppen en… dat we bidden om kracht.

Je voelt je te stom om te bidden? Voelde je je als kind ook ‘te stom’ om je vader of moeder wat te vragen? Nee…?! Nu zo mag je ook aan God alles vragen. Voor bidden hoef je niet veel te weten, het komt niet op kennis aan, maar op je hart. Het is doodeenvoudig, maar wij maken het soms zo ingewikkeld.

Voorafgaand nog dit. Om tot God te naderen en te bidden moet je natuurlijk wel in Hem geloven. Moet je wel erkennen dat je een zondaar bent en aanvaarden dat de Heer Jezus ook voor jou is gestorven op het kruis. Als je dat hebt gedaan dan mag je tot God gaan zoals een kind naar zijn vader of moerder gaat met een vraag. Doe het maar en vraag Hem om kracht.

Bidden om van roken af te komen en menen dat het daarmee klaar is, is inderdaad stom. Je zult wel terdege een beslissing moeten nemen om te stoppen. Het gaat niet automatisch, je bent er zelf bij! Je moet dus bidden, maar ook jezelf aanpakken. Misschien ook een anti-rook behandeling volgen of zoiets. Van harte sterkte toegewenst.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies