Occultisme

Betreft: Occultisme

Vraag:

Wat moeten we onder occultisme verstaan? Wat zegt de Bijbel erover?

Antwoord:

De Evangeliën spreken veel over ‘bezetenheid’, d.i. inwoning van en totale beheersing door demonen. Zie voor de ergste vorm daarvan Mk 5: 1-20 (Lk 8: 26-39). In de praktijk blijken ook allerlei minder ernstige vormen van ‘occulte belasting’ voor te komen, waarbij demonische invloeden toch voet gekregen hebben in het leven van mensen (soms ook van gelovigen!), al zijn zie niet ‘bezeten’.

Teksten die over vormen van occultisme spreken zijn o.a. de volgende:

 • Lv 19: 26, 31 Spiritisme, waarzeggerij – niet zoeken, niet mee verontreinigen.
 • Lv 20: 6, 27 Spiritisme, waarzeggerij – is tegen God, – wegdoen
 • Dt 4:19 Geen ‘astrologie’ bedrijven
 • Dt 18:10-13 Waarzeggerij, toverij, spiritisme – is de Here een gruwel – dus verboden
 • Deut.29:29 De verborgen dingen voor de Here God, de geopenbaarde voor ons
 • 2 Kn 21: 6 (2 Kr 33: 6), 2 Kn 23: 24 Toverij, waarzeggerij, bezweerders van doden en geesten, toekomstvoorspelling – is kwaad in de ogen des Heren
 • 1 Kr 10:13 (1 Sm 28) Geest van een dode ondervragen – betekent ontrouw aan de Heer.
 • Js 8:19 Geesten van doden en waarzeggende geesten vragen i.p.v. God?
 • Js 44: 25 Waarzeggers zijn dwazen.
 • Jr 29: 8 Valse profeten, waarzeggers misleiden, ze profeteren vals in Mijn naam; Ik heb hen niet gezonden.
 • Mi 5:11 Toverijen en waarzeggers zal de Heer wegdoen als Hij komt om te regeren.
 • Gl 5: 20 Toverij etc.. – werken van het vlees, dus wegdoen.
 • 2 Th 2: 9 krachten, tekenen en wonderen der leugen, gedaan door de antichrist
 • Op 13:13-15 … doet tekenen, laat beeld spreken. Bron is satan

Met de dingen die in deze teksten staan moeten we ons niet inlaten en als we dat wel gedaan hebben moeten we dat voor God veroordelen en het belijden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies