Gebeden van ongelovigen

Betreft: Gebeden van ongelovigen

Vraag:

Verhoort God gebeden van ongelovigen? Heeft het zin dat ze bidden? En als ze nu wel in Jezus naam bidden?

Antwoord:

In het algemeen kunnen we zeggen, dat God de gebeden van ongelovigen niet verhoort. Het eerste gebed dat een ongelovige moet opzenden en wat God graag verhoren wil, is het gebed van de tollenaar: ‘O, God wees mij zondaar genadig’.

Als men weet dit te moeten bidden en men bekeert zich niet, dan verhoort God de gebeden van een ongelovige vrijwel zeker niet. Maar wij kunnen natuurlijk niet een regel aan God voorschrijven. Als mensen in grote nood tot God roepen om uitredding uit die nood is de Heer dikwijls genadig om toch te horen.

We zien dat bij de heidense zeelieden die Jona over boord moesten zetten. We mogen w.s. ook denken aan Hagar en Ismaël toen de laatste zowat van dorst omkwam. (zie Jn 1: 13-17 en Gn 21: 17). Het heeft in zo’n geval dus wel zin dat ze bidden en God kan dit gebruiken om hen tot inkeer te brengen.

Bidden in Jezus naam wil niet zeggen, dat we de woorden: ‘we vragen u dat in Jezus naam’ aan het eind van het gebed gebruiken en dat het daarmee dan een gebed is dat verhoord wordt. Nee, het houdt in, dat Christus achter zo’n gebed moet kunnen staan. Het gebed zal dan overeenstemmen met Zijn wil en met de wil van God. Maar hoe kan iemand in de naam van Jezus Christus bidden als hij niet in de Heer Jezus gelooft? Zulk bidden is slechts schijn.

Bovendien is daarvoor afhankelijkheid van de Heer en kennis van Zijn gedachten nodig. Die krijgen we door Zijn woord te onderzoeken en het is niet aannemelijk dat een ongelovige die beide bezit.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies