Koran

Betreft: Koran

Vraag:

Wat is de Koran?

Antwoord:

De Koran is het heilige boek van de Islamieten opgesteld door Mohammed die in de 7 e eeuw na Chr. leefde. Hij stierf in 632 na Chr. Het bevat veel van wat in het Oude Testament staat. Eveneens heeft Mohammed veel aan het christelijk geloof ontleend. Samen met zijn eigen ideeën is dat alles verwerkt tot de Koran. Uit de chr. encyclopedie neem ik het volgende over:

‘Koran. Herkomst. De Koran, het heilige boek van de Islam, is ontstaan, niet gelijk de heilige boeken van Brahmanen en Boeddhisten, van Perzen en Chinezen vóór, doch ná de komst van Christus; wordt daarom ook aangediend als de vervanging van de Bijbel en als Het Boek voor geheel de mensheid.

Naar der Mohammedanen geloof, is hij niet maar het boek van Allah, door Allah geïnspireerd en gegeven, doch was hij van eeuwigheid bestaande in Allah’s wezen; dus eeuwig en omgeschapen. Door Allah gegrift op op ‘de tafel in de hemel’, is hij in afschrift naar de aarde gebracht door de engel Gabriël, die hem daarna door ‘openbaringen’ aan Mohammed meegedeeld en bekend gemaakt heeft.

Hoewel Mohammed, naar wij weten, met die ‘openbaringen’ tijdens zijn leven meermalen wonderlijk omsprong, en het na zijn dood veel moeite kostte, om de echtheid er van vast te stellen, zou de Koran toch bevatten Allah’s eigen woorden, zoals die letterlijke én in die vorm aan Mohammed ‘geopenbaard’ en door Mohammed aan zijn volk overgebracht zouden zijn’.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies