Bijbel – Verdwenen bijbelgedeelten?

Betreft: Verdwenen bijbelgedeelten?

Vraag:

Is het bij u bekend, dat er stukken uit de bijbel zijn verdwenen?

Antwoord:

Als er stukken uit de bijbel zouden zijn verdwenen dan zou dat inhouden dat ze eerst wel tot de Bijbel behoord zouden hebben. Dat is niet het geval. Wel wordt er -i n het Oude Testament – naar boeken verwezen, die wij niet kennen en waarvan geen exemplaren bewaard gebleven zijn (zie: Nm 21: 14; Jz 10: 13; 2 Sm 1: 18; 1 Kn 11: 41; 1 Kr 29: 29; 2 Kr 9: 29).

Men noemt dat wel verloren gegane boeken. We moeten het echter zo beschouwen, dat God het niet nodig geacht heeft dat deze boeken voor ons bewaard zouden blijven, omdat ze niet tot de heilige Schrift behoren.

Wat het Nieuwe Testament betreft meent men dat er b.v. meer brieven van Paulus aan de Gemeente te Korinthe geweest zijn. Men baseert zich daarvoor op bepaalde uitdrukkingen in de beide brieven aan Korinthe die in de Bijbel staan.

Nu is het best mogelijk dat er meer brieven zijn geweest. Het is ook wel aannemelijk dat de apostelen meer brieven geschreven hebben dan degene die wij in de Bijbel hebben. Maar daarvan geldt hetzelfde als van de zogenaamde verloren gegane boeken van het Oude Testament. Namelijk dat God ook van deze het niet nodig achtte dat ze voor ons bewaard bleven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies