Dag des Heren – Dreigend

Betreft: Dag des Heren zo dreigend

Vraag:

Waarom wordt er in de bijbel zo dreigend geschreven over de dag van Christus wederkomst?

Antwoord:

De wederkomst van Jezus Christus heeft te maken met de gemeente, de volken en het volk Israël. Voor de gemeente (de ware gelovigen) wordt er nooit dreigend over de komst gesproken. Lees Jh 14:1-3 maar eens of 1 Th 4:13-18.
Wat een vreugde zal het zijn als de Heer komt ons in het Vaderhuis te brengen!!

Voor Israël betekent de wederkomst van Christus de verlossing uit de macht van de vijanden, maar daaraan vooraf gaat een periode van grote beproeving die dient om het volk innerlijk terug te brengen tot de Heer. Lees Zc 12 t/m 14.

Voor de volken, die zich tegen God gekeerd hebben, voor de afvallige christenheid en voor die joden, die zich niet bekeren, betekent de wederkomst oordeel. Dan is er sprake van de dag des Heren die komt als een dief in de nacht. Dan is er dus sprake van ‘dreiging’.

Voor de gelovigen betekent de komst van Jezus Christus echter alleen maar blijdschap.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies