Geloof en gevoel

Betreft: Geloof en gevoel

Vraag:

Hoe onderscheid je geloof en gevoel?

Antwoord:

Geloven in een persoon betekent hem vertrouwen; een bepaalde zaak geloven betekent dat je deze zaak voor waar aanvaardt.
Geloven in God betekent dus je volledig aan Hem toevertrouwen. Voor geloven in Jezus Christus geldt hetzelfde. Gepaard hiermee gaat het geloven in Gods Woord, de Bijbel. Dat betekent de Bijbel voor waar accepteren. Volledig op de waarheid van Gods Woord vertrouwen.

Gevoel is een zaak van blijdschap, rust, tevredenheid, verdriet, boosheid, teleurstelling, etc.
Op het geloof volgt het gevoel. Een vast geloof in God geeft vrede, rust, blijdschap. Beide zijn dus nauw met elkaar verbonden, maar moeten wel onderscheiden worden.

Je geloof zelf kun je natuurlijk niet zien, maar je kunt wel weten of je gelooft. Als je in een vriend gelooft betekent dat, dat je hem vertrouwt. Wel nu, je weet of je dat doet. Als je echter reden hebt die vriend te wantrouwen dan gaat je geloof in Hem tanen en dat kan zelfs leiden tot verbreking van de vriendschap.
Zo is het ook met het geloof in God en in de Heer Jezus. Je ziet dat geloof niet, maar je weet wel of je gelooft.
Als we twijfelen dan zullen we moeten vragen hoe dat komt. Het kan bijv. zijn dat we Hem toch niet voor 100% op Zijn woord nemen. Het kan zijn dat we toch zelf willen proberen tot God op te klimmen in plaats van eenvoudig te aanvaarden dat Hij in Jezus Christus bij ons komt.

Iemand schreef: ‘Ik heb veel moeite gedaan om te geloven dat ik het waard ben een kind van God te zijn.’ Zolang we echter menen dat we iets waard moeten zijn, hebben we nog niet de waarheid van Gods Woord aanvaard, namelijk: dat we niets, maar dan ook helemaal niets waardig zijn. We hebben nergens recht op en kunnen ons op geen enkele manier waard maken bij God. Maar God wil ons, totaal onwaardigen, op grond van de waarde van het werk van Christus en van Zijn persoon, tot Zijn kinderen maken. Alles is pure genade en dat moeten we leren beseffen.

Pas als we dat aanvaarden, komt het gevoel in actie. Dan pas hebben we echt vrede in ons hart.
We weten niet dat we behouden zijn omdat we het voelen, maar we voelen het omdat we het weten ui Gods Woord. Om een misverstand te voorkomen nog even deze opmerking: We zijn als zondig mens onwaardig in Gods oog, maar we zijn niet waardeloos voor Hem.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies