Kwakkels – werden ze meer dan één keer verstrekt?

Onderwerp: verstrekken van kwakkels

Vraag:

Gebeurde het vaker dan één keer dat het volk kwakkels verstrekt werd?

Antwoord:

Uit Ex 16: 12 blijkt m.i. dat de Israëlieten elke morgen het manna ontvingen en waarschijnlijk elke avond de kwakkels als vlees. Ps 105:40 verbindt het ontvangen van het manna met het eten van vlees. Hieruit laat zich afleiden dat zoals het manna dagelijks gegeven werd (uitgezonderd op de zevende dag) zo ook het vlees hen dagelijks verstrekt werd. In Ps 78:20-30 vinden we ook de combinatie van het manna en het vlees.

In Nm 11:20,21 lezen we dat ze (in elk geval) een volle maand vlees zouden eten. Hoewel we niet kunnen stellen dat ze elke dag kwakkels konden verzamelen hebben ze wel duidelijk vaker dan een enkele keer kwakkels verzameld.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies