Sauna

Vraag:

Mogen christenen naar de Sauna?

Antwoord:

De vraag zal doelen op het gemengd als mannen en vrouwen gebruik maken van de sauna. Daarover valt hetzelfde te zeggen als het gebruik maken van een naturistenstrand en wel het volgende:

God heeft de mensen na de zondeval bekleed om hun naaktheid te bedekken. Aan vrouwen wordt gezegd, dat ze zich moeten kleden met schaamte en ingetogenheid. De bedoeling is natuurlijk dat ze zich niet ‘prikkelend’ kleden zodat bij mannen zinnelijke lusten worden opgewekt.

In de Bijbel wordt ook altijd in afkeurende zin over lichamelijke en geestelijke naaktheid gesproken. Denk aan Noach (Gn 9: 20-27) en de toestand in Laodicea (Op 3:17). Dit zijn voldoende aanwijzingen om te concluderen dat gezamenlijke saunabaden en naturisme in strijd zijn met wat de Schrift ons voorhoudt.
Het bovenstaande heeft geen betrekking op medische behandeling of verpleging, maar dat gelovigen die op dat terrein werken waakzaam moeten zijn, is duidelijk.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies