Exorcisme

Betreft: Exorcisme

Vraag:

Wat moeten we hieronder verstaan?

Antwoord:

Exorcisme is duiveluitbanning ofwel het uitdrijven van boze geesten. Dit verschijnsel treffen we in de Bijbel aan. De Heer Jezus wierp de duivelen of boze geesten uit door Zijn machtwoord. Van de discipelen lezen we, dat ze ook de macht hadden in de naam van de Heer Jezus boze geesten uit te drijven (Mk 6:13). De Heer Jezus heeft beloofd dat het uitdrijven van demonen of boze geesten de gelovigen zou volgen (Mk 16:13), namelijk als teken.

Nu zien we de apostelen dit teken ook verrichten, denk aan Paulus te Filippi. Hoewel het woord van de Heer in Mk 16 algemeen gesteld is ‘de gelovigen zullen volgen’ blijkt uit de Handelingen, dat het de apostelen waren, die deze tekenen verrichten (H .2:43; 5:12 enz). Weliswaar lezen we dat ook Filippus en Stefanus grote tekenen doen, maar dan hebben we eveneens te maken met twee bijzondere dienaren van de Heer.

In ieder geval zegt Paulus in 2 Ko 12:12, dat de tekenen specifieke kenmerken zijn voor een apostel. Met het bovenstaande is niet gezegd, dat uitdrijving van boze geesten nu niet meer zou voorkomen, maar het waarschuwt ons wel, dat het niet een algemeen verschijnsel is of een macht die iedereen zo maar even kan uitoefenen.

De Heer Jezus heeft tegen de discipelen gezegd – toen zijn een boze geest niet konden uitwerpen – dat deze alleen uitgedreven worden door bidden en vasten. Er lopen inderdaad nog bezetenen rond, ze zijn te vinden in de kringen van hen, die zich met occulte zaken bezighouden. Waar we met gevallen te maken krijgen van mensen die werkelijk totaal in de macht zitten van de geest (zij spreken dan als buiten zichzelf om, vaak met een vreemd stemgeluid) kunnen we God bidden ons te helpen om ons de kracht te geven om in de naam van de Heer Jezus zo’n geest uit te drijven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies