Doop beginpunt

Betreft: Doop beginpunt?

Vraag:

De bekering / wedergeboorte is toch het beginpunt van de christelijke wandel en niet de doop?

Antwoord:

Het ligt er maar aan van welk gezichtspunt uit je dit bekijkt. Het kindschap van God begint als iemand wedergeboren wordt.
Maar de wandel als Christen begint principieel gezien pas als iemand zich heeft laten dopen. Dan is zijn oude mens begraven en gaat hij wandelen in nieuwheid van het leven. (Rm 6:1-4). Nu moeten we bedenken dat in de dagen van het NT iemand die tot bekering kwam meteen werd gedoopt. Het kindschap en de start als christen vielen dus samen.
De doop betekent dat je openlijk Christus aandoet (Gl 3:27). Je kunt het vergelijken met militaire dienst. Ieder die als Nederlander geboren wordt begint de loopbaan als Nederlands burger bij zijn geboorte, maar zijn militaire loopbaan begint pas als hij militair wordt. Welnu, je laten dopen betekent dat je laat zien dat je bij Christus hoort en dat je Hem gaat dienen. Natuurlijk is dat ook een getuigenis, maar het betekent meer dan dat alleen, door de doop neem je je plaats als christen, als discipel op aarde in.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies