Wet voorlezen op zondag

Vraag:

Vindt u het niet nodig, dat ‘de wet’ iedere zondag in de kerkdienst wordt gelezen?

Antwoord:

De wet behoort net als de rest van de Bijbel tot het ons geopenbaarde Woord van God en heeft net als ieder ander bijbelgedeelte zijn waarde.
Het is echter moeilijk in te zien:
a. dat er zondags een bepaald bijbelgedeelte (behalve dat waarover gesproken wordt) en dan ook nog steeds hetzelfde bijbelgedeelte apart zou moeten worden voorgelezen.
b. dat dit bijbelgedeelte voor christenen dan speciaal de wet zou moeten zijn. De Schrift zegt immers dat de gelovigen niet onder de wet, maar onder de genade zijn (Rm 6:14,15). Eveneens zegt de Schrift, dat de wet niet bedoeld is voor rechtvaardigen, maar voor onrechtvaardigen (1 Tm 1: 9). Men moet ongelovigen dus de wet voorhouden, niet de gelovigen.

Hier komt nog bij dat de wet ons niet plaatst op de hoogte van de openbaring van het Nieuwe Testament. Het voorlezen van de wet brengt de gelovige niet tot groter blijdschap in de Heer en tot grotere dankbaarheid. Dat doet alleen het getuigenis aangaande Jezus Christus die voor ons stierf op Golgotha.

Men zegt wel, dat we de met moeten horen om onze schuld te kennen. De ware grootte van onze schuld openbaart de wet ons echter niet, maar het kruis van Jezus Christus. Dat laat ons zien hoe doemwaardig we waren, want Christus nam op het kruis onze plaat in en werd toen door God verlaten in de drie uren van duisternis. Dat kruis laat ons echter ook zien hoe groot Gods liefde en barmhartigheid is. Het kruis en het kruis alleen is voldoende om ons dit te leren.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies