Bezetenheid en ziekte

Betreft: Bezetenheid en ziekte

Vraag:

Welk verband is er tussen ziekte (pijn) en bezetenheid?

Antwoord:

Er behoeft tussen die twee geen verband te zijn. Iemand kan ziek zijn, zonder dat er van bezetenheid of iets dergelijks sprake is. Omgekeerd kan iemand bezeten zijn, zonder dat hem lichamelijk iets mankeert (denk aan de bezetene in het land van de Gaddarenen).
De twee zaken worden in de Bijbel vaak onafhankelijk van elkaar genoemd, zie: Mt 4: 24; 8: 16,17; Mk 1:2.
Anderzijds kan het voorkomen dat de twee samengaan, we zien dat bijv. in Mt 9: 32; Lk 13: 11-16

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies