Zich overgeven aan Christus

Vraag:

Hoe kan een mens, die toch van nature onrein is zich overgeven aan Christus. Is sinds het sterven van Christus onze ziel veranderd of is er vanaf dat ogenblik een kracht in ons gekomen die ons de mogelijkheid geeft voor Hem te kiezen?

Antwoord:

Noch het een, noch het ander is het geval. De mens uit zichzelf is totaal verdorven en daar is met de overgave van Christus aan het kruis niets in veranderd. De kwestie is, dat alles van God uitgaat:

  • niet wij hebben gevraagd of Christus alstublieft wilde komen verlossen, maar God heeft Zijn Zoon gezonden voor mensen, die naar Hem niet vroegen, ja voor mensen, die Hem haatten.
  • niet wij vragen om het evangelie, maar Christus laat door Zijn dienstknechten het evangelie brengen.
  • niet wij hebben in ons de kracht om – als we het evangelie horen – ons te veranderen, maar God doet dat door Zijn Woord en Zijn Geest (zie Jh 3, 2 Th 2:13; 1 Pt:2).

Nooit mogen we echter zeggen: als alles Gods Werk is dan moeten wij maar afwachten tot God die verandering in mij bewerkt. De Schrift zegt heel duidelijk, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om het Woord aan te nemen, om ons te bekeren en te geloven in Jezus Christus. Er is een Goddelijke zijde en een menselijke zijde aan de kwestie van de bekering en het aanvaarden van Christus.

En die beide mogen we nooit tegen elkaar uitspelen, we moeten ze elk op zijn plaats laten staan (zie vooral Jh 1:10-13

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies