Verkiezing en geloof

Vraag:

Is er verschil tussen mensen die door God van eeuwigheid verkoren zijn en mensen die geloven?

Antwoord:

Bij de beantwoording van deze vraag laat ik de kwestie van het behoud van kinderen die jong gestorven zijn en van hen die geestelijk zwaar gehandicapt zijn, buiten beschouwing. (Zie voor dat vraagstuk de brochure Toets 1 ‘Zijn kinderen die jong sterven behouden’).

Wat mensen betreft die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun denken en doen geldt in het algemeen dat: zij die uitverkoren zijn tot geloof komen en dat allen die geloven uitverkoren zijn.

Er moet echter een maar bij, want geloven en geloven is twee. In Jh 2: 23-25 lezen we van mensen die geloofden omdat ze de tekenen zagen, die de Heer Jezus deed. Dat geloof ging niet verder dan een verstandelijke of een emotionele overtuiging. Als iemand echter oprecht berouw van zijn zonden heeft en gelooft in Jezus Christus dan is hij uitverkoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies