Dromen

Betreft: Dromen

Vraag:

Is een droom te bewijzen? Wat is het precies?

Antwoord:

Om met het laatste te beginnen, wat trouwens niet het gemakkelijkst is: een droom is een bezigheid van onze geest tijdens onze slaap, waar we dus geen controle over hebben. Meestal is het zo, dat dingen waar we overdag erg druk mee geweest zijn vanuit ons onderbewuste weer een rol gaan spelen.

De hersenen krijgen bepaalde prikkels en je stelt je bepaalde dingen weer voor en beleeft bepaalde zaken weer, maar dan vaak in onnatuurlijke verhoudingen.

Zoals normaal je gedachten zich aaneenrijgen zo doen ze het in de droom maar dan ongecontroleerd. Vaak ook kunnen prikkels van buiten af de droom beïnvloeden b.v. je hebt je bloot gewoeld, je voeten en tenen worden koud. In je droom verbeeld je je dan dat je in ‘t water komt en verdrinkt b.v.

Achter de vraag of je een droom kunt bewijzen ligt w.s. de gedachte dat een droom iets ‘voorzegt’ of dat de droom een bepaalde betekenis heeft. Een droom heeft evenwel meestal geen betekenis. Je kunt dus niets bewijzen, want er is niets te bewijzen. De dromen in de Schrift hadden vaak wel een betekenis en de uitkomst bewees de waarheid ervan. Voor iemand als Jozef berust de waarde van zijn dromen op overtuiging of geloof die dromen waren net als andere dromen die in de Bijbel vermeld worden heel concreet alhoewel er vaak een symboliek in schuil ging. Het betrof geen vage zaken die je je haast niet meer voor kunt stellen

Lees in dit verband vooral Pr 5: 2, 6

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies