Satan en hel geschapen?

Vraag:

Heeft God ook de hel en de duivel geschapen?

Antwoord:

Er is niets in het hele heelal, dat niet door God en door Jezus Christus geschapen is. Jh 1:1-5 spreekt daar heel uitdrukkelijk over.
Van de hel staat in Mt 25:41 dat die voor de duivel en zijn engelen bereid is.
De duivel is niet als duivel geschapen, maar als een van de engelen, die God dienden. Hij is echter in opstand gekomen. Blijkens 1 Tm 3:6 is hij hoogmoedig geworden. Velen menen in Js 14:12,13 een beschrijving van zijn val te vinden. De koning van Babel waarover het in dat hoofdstuk gaat is dan een type van Satan (vergelijk ook Ez 28:14,15).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies