Bijbel – Staan er leugens in

Betreft: Staan er leugens in de Bijbel?

Vraag:

Is het niet uitgesproken grof en slecht om te zeggen dat er leugens in de Bijbel staan? De Bijbel is de ganse Waarheid. Als u van tegenstrijdigheden in de Bijbel spreekt, zeg ik ja; leugens: neen.

Antwoord:

In les B -1 les 15 vraag 1 wordt gezegd, dat er pertinente leugens in de Bijbel staan. Menige cursist, die de bedoeling van de vraag niet goed begreep is daarvan geschrokken, hoewel de vraag begon met de woorden: ‘schrik niet’ en uit het slot van de vraag bleek, dat het ging om leugens, die satan uitgesproken heeft. De vraag was namelijk bedoeld als na-denkertje.

Er zijn namelijk mensen, die klakkeloos de bijbel lezen en die menen dat elke uitspraak in de bijbel ook de instemming van God heeft en die daarbij helemaal niet opletten van wie de betreffende uitspraak afkomstig is. Inderdaad is de Bijbel de ganse waarheid en de Bijbel zelf liegt niet, maar vermeldt wel de leugens van satan, Gehazi e.a.

Toen de slang zei, dat de mens niet zou sterven als hij van de boom at, was dat een pertinente leugen en die leugen staat in de Bijbel vermeld. We moeten dus wel degelijk opletten ‘wie wat zegt’. We moeten opletten of het gaat om een uitspraak die God door de bijbelschrijvers als Zijn uitspraak laat optekenen of dat vermeld wordt, dat deze of gene dit of dat gezegd heeft.

Iemand schreef: ‘Als u van tegenstrijdigheden in de Bijbel spreekt zeg ik ja; leugens neen! Maar daar maak ik nu juist bezwaar tegen, want dat zou inhouden dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt en dat is niet zo. De uitspraak in de les daarentegen houdt niet in dat de Bijbel liegt of dat de Bijbel niet de volle waarheid zou wezen, maar betekent alleen dat in bepaalde gevallen de Bijbel de leugens van de satan of van de mens vermeld heeft en dat is dan naar waarheid vermeld. Hopelijk is hiermee de kwestie duidelijk gemaakt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies