Geloven – behoudenis

Betreft: Geloven – behoudenis

Vraag:

Vaak zeggen mensen: ‘Waarom moet ik geloven? Ik leef goed, net als jij.’ Wat moet/kan ik daarop zeggen?

Antwoord:

Een mogelijke wijze van benadering is de volgende: We beginnen met deze mensen voor te houden dat er een heilig God is, die het kwaad niet door de vingers kan zien.

Vervolgens zullen we ze vragen of ze nooit iets verkeerds gedaan hebben: nooit gelogen, nooit ten onrechte boos geweest, nooit iets verkeerds begeerd, e.d. We schakelen onszelf er dan direct bij in door te zeggen, dat wij wel degelijk verkeerde dingen op ons geweten hadden. We kunnen deze mensen ook teksten voorhouden als Mt 15:19 en ze vragen of ze dat in hun hart niet aantreffen? Als ze hiervoor zwichten kunnen we ze zelf laten concluderen dat ze dus schuldig staan voor God.

Daarna kunnen we ze erop wijzen dat honderd goede daden één verkeerde daad niet kunnen opheffen. Als je een boete krijgt voor verkeerd parkeren, dan helpt het je niet dat je voordien honderd keer goed geparkeerd hebt. Je bent fout en je krijgt een bekeuring.

Dan zullen we ze bepalen bij het kruis en ze laten zien dat God ons zo zondig achtte dat Hij zijn eigen Zoon voor ons liet sterven en zullen we ze oproepen in Hem te geloven. Daarbij zullen we getuigen van de vrede die wij zelf door het geloof in Jezus Christus hebben gevonden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies