Zakelijk beroep voor een vrouw

Vraag:

Mag je als meisje/vrouw ook een niet – verplegend of niet – onderwijzend beroep kiezen? Kun je God ook dienen in een zakelijk beroep?

Antwoord:

In Hd 16 vinden we een indirecte aanwijzing, waaruit we een antwoord op de vraag kunnen afleiden. In dat hoofdstuk is namelijk sprake van Lydia de purperverkoopster. Dit is een zakenvrouw van Thyatire die een zaak heeft in Filippi. Na haar bekering krijgt ze niet de opdracht een ander beroep te kiezen. Paulus en Silas achten haar een getrouw iemand en maken van haar aanbod om bij haar onderdak te vinden gebruik.
In Sp 31 vinden we de beschrijving van de deugdzame huisvrouw, maar deze is tevens zakelijk bezig. Ze verwerft een akker, zo staat er.
Een vrouw – en dat geldt net zo goed voor een man – kan niet alleen in ‘dienende’ beroepen God dienen, maar ook in andere beroepen. Als zakenman of zakenvrouw kan en moet je in de wijze van zaken doen, behandeling van klanten, houding t.o.v. leveranciers, enz. je christen – zijn laten uitkomen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies