Rafaël

Vraag:

In het boek Tobias komt de engel Rafaël voor. Is dat een van de 7 engelen van het boek Openbaring?

Antwoord:

Het boek Tobias is een apocrief boek. Het is tezamen met nog een stuk of zes andere boeken op het concilie van Trente door de R.K. Kerk aan het O.T. toegevoegd. Deze boeken zijn nooit door de vroege kerk als canoniek erkend. We kunnen er ons geloof niet op bouwen.

De naam Rafaël betekent ‘God geneest’. In het apocriefe boek Henoch komt zijn naam dikwijls voor, maar verder in geen enkel canoniek bijbelboek. Men beschouwt hem als een van de aartsengelen, ‘die voor de Heer staan’ (vgl. Op 8:2). Dit is echter menselijke suggestie of fantasie. Er is dus geen enkele grond om hem te scharen onder engelen die in het boek Openbaring worden genoemd.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies