Tekenen der tijden

Betreft: Tekenen der tijden met betrekking tot de opname van de Gemeente.

Vraag:

Kunt u tekenen aangeven waaruit blijkt dat de opname nabij is?

Antwoord:

De Heer Jezus heeft viermaal gezegd, dat Hij spoedig komt. Aan zijn komst behoeven geen tekenen vooraf te gaan. Elke gelovige uit iedere tijd kon dan ook de komst van de Heer Jezus in zijn tijd verwachten.

Naarmate de eindtijd nadert vallen er echter ontwikkelingen te konstateren, die erop wijzen dat zijn komst zeer nabij is. Het is ermee als met de schaduw van iemand die in een zijstraat loopt van de weg waar wij ons op bevinden. Als die persoon de zon in de rug heeft valt zijn schaduw al voorbij de straathoek terwijl hij zelf nog om de hoek moet komen. Zo werpen bepaalde gebeurtenissen als het ware hun schaduw vooruit. Die gebeurtenissen zijn:

  • het herstel van het Romeinse rijk waarvan we iets zien in de vorming van het Verenigd Europa
  • de terugkeer van het Joodse volk in ongeloof naar Palestina, het oprichten van de Joodse staat en de wondere gebeurtenissen daarna
  • de ontwikkeling in het Midden Oosten waarbij diverse staten die volgens de profetie in de eindtijd een rol moeten spelen ‘op het toneel’ verschenen zijn. Denk aan Egypte en Syrië als zelfstandige naties, zo ook Jordanië. Denk aan de Palestijnen die hun erfdeel in Palestina opeisen.

Daarnaast zijn er tekenen op te merken in de christenheid. Het morele verval dat het naamchristendom na de opname zal kenmerken zien we nu optreden. Dank aan 2 Tm 3:1-9.
Dit zijn enkele veelzeggende zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies