Saul – David

Vraag:

Waarom heeft God Saul verlaten toen hij zondigde, terwijl Hij David niet verliet en hem vergaf

Antwoord:

Davids zonde was heel erg. Hij bedreef niet alleen overspel, maar was medeschuldig aan de dood van Uria. Maar David was niet een opstandige die in eigen wil pertinent ongehoorzaam werd aan God. David was een ware gelovige die onder zijn zonde geleden heeft en die zijn zonde ook oprecht belijdt, zie Ps 51 en 32.
Saul is daarentegen pertinent ongehoorzaam aan God en dat tot tweemaal toe. Hij is nooit tot werkelijke inkeer gekomen. Hij verwierp God, werd hoogmoedig en daarom verliet God Hem

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies