Kinderdoop

Betreft: De kinderdoop in R.K. Kerk en Protestantse kerken

Vraag:

Waarom worden in de Rooms Katholieke Kerk en in de Protestantse Kerken babies gedoopt?

Antwoord:

De Rooms Katholieke Kerk leert dat het doopsel uit zichzelf kracht heeft tot reiniging van zonden. Ze leert ook dat de doop de erfschuld uitdelgt.
Omdat volgens haar de kleine kinderen in die erfschuld delen, doopt men de kleine kinderen om ze ervan te bevrijden.

De Protestantse kerken leren dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen als teken van het Nieuwe Verbond. Zoals onder Israël de kleine kinderen (manlijke) besneden werden, zo moeten in de Kerk de kleine kinderen (manlijke en vrouwelijke) besneden worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies