Heilige Geest – Schrijfwijze

Betreft: Schrijfwijze Heilige Geest

Vraag:

In Mt 1:18 staat ‘heilige Geest’ (dus met een kleine ‘h’), in 2 Pt1:21 staat echter ‘Heilige Geest’ (dus met hoofdletter ‘h’). Vanwaar dit verschil?

Antwoord:

In het oorspronkelijke Grieks schreef men enkel hoofdletters, het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters werd dus niet door de bijbelschrijvers aangegeven. Nu is het bij ons de gewoonte dat de eerste letter van eigennamen als hoofdletter geschreven wordt. Dat is in de Bijbel ook gebeurd. Dat geldt natuurlijk ook van de namen van God, van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. Daarnaast beginnen in de Statenvertaling en de Nieuwe Vertaling alle titels voor God, Christus en de Heilige Geest met een hoofdletter.

In de Statenvertaling worden bovendien alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die op God, Christus en de Heilige Geest betrekking hebben met een hoofdletter geschreven.

In de nieuwe vertaling van het NBG is men van die gewoonte afgestapt, waarschijnlijk omdat men het te rommelig vond staan. Zo werd in de Statenvertaling het bijvoeglijk naamwoord ‘heilige’ met een hoofdletter H geschreven, men vatte Heilige Geest kennelijk als één naam op. De nieuwe vertaling is ook daarvan afgestapt en schrijft ‘heilige Geest’. Dat gebeurt bijv. in Mt 1:18, maar ook in 2 Pt 1: 21. Wanneer dat in een uitgave van de nieuwe vertaling niet is gebeurd – zoals uit de vraag volgt – dan is dat waarschijnlijk een kwestie van een drukfout.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies