Getuigenissen

Betreft: de term ‘getuigenissen’

Vraag:

Worden onder de getuigenissen alleen de tien geboden verstaan

Antwoord:

De term ‘getuigenissen’ als getuigenissen van God komen we o.a. tegen in Psalm 119. Deze term slaat op veel meer dan de wet van de tien geboden, het gaat in feite om de ‘thora’ ofwel de vijf boeken van Mozes.

Het woord ‘wet’ wordt in de Bijbel ook voor de vijf boeken van Mozes aangewend en dan gaat de strekking ook verder dan enkel de tien geboden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies