Jezus – De broeders van de Here

Betreft: De broeders van de Here Jezus

Vraag:

Wordt met broeders en zusters van de Heer Jezus niet familieleden zoals neven en nichten bedoeld?

Antwoord:

Uit Mt 1: 25 laat zich afleiden, dat Maria meer kinderen gekregen heeft dan Jezus.
Wanneer we in Mt 12: 46 lezen ‘zijn moeder en zijn broeders stonden buiten en zochten hem te spreken’ dan kunnen we ons moeilijk voorstellen dat moeder wel in de direkte zin bedoeld zou zijn en dus op Maria zou slaan, maar dat broeders dan ineens op neven zou slaan.

Zo wordt ook in Mt 13: 55 op de familieband met Jozef zijn vader en met Maria zijn moeder gewezen en vervolgens op die met zijn broers en zusters geweest zijn.
Anders zou het argument van de omstanders weinig betekenis hebben. Dat de Messias maar niet in de verte familieleden had, maar dat ze zijn vader en moeder en broers en zusters kenden, dat maakte het voor hen zo moeilijk in Jezus te geloven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies