Markus

Betreft: Markus

Vraag:

U stelt dat Markus ook Johannes heet, maar is het niet net andersom?

Antwoord:

In tijdsvolgorde gezien heeft de vraagsteller gelijk.De eigenlijke naam van Marcus was Johannes, maar om hem te onderscheiden van andere personen met die naam wordt zijn bijnaam of andere naam er (soms) in het begin aan toegevoegd. Dat gebeurt tot en met Hd 15: 38. In vers 39 wordt alleen de naam Marcus gebruikt en dat is ook zo in Ko 4:10 en 2 Tm 4:11. In die gevallen staat er niet Marcus die eigenlijk Johannes heet. Als Marcus had hij geen verdere onderscheiding nodig.

Zijn tweede naam is dus meer in zwang gekomen en zo kennen we hem ook het best. We kunnen dus spreken over Johannes die ook Markus heet of over Marcus die eigenlijk Johannes heet.
Natuurlijk kunnen we hem als Johannes Markus aanduiden, dan is alle misverstand uitgesloten. wel moeten we bedenken dat dat waarschijnlijk niet zijn volle naam vanaf zijn geboorte is geweest. De naam Marcus heeft hij er waarschijnlijk later bij gekregen.

Door de naam Marcus wordt hij onderscheiden van b.v. de apostel Johannes, de schrijver van het evangelie, de drie brieven en de Openbaring

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies