Heilige gebouwen en plaatsen in Israël

Betreft: Heilige gebouwen en plaatsen in Israël

Vraag:

Zijn er in het land Israël nog gebouwen of plaatsen teruggevonden, die aan de Heer Jezus herinneren en die we heilige plaatsen zouden kunnen noemen?

Antwoord:

Bepaalde aardrijkskundige gegevens zijn ook nu nog heel duidelijk herkenbaar. Neem bijvoorbeeld het meer van Galilea, de Jordaan, de vlakte van Jisreël, de Karmel en dergelijke.

Met redelijke zekerheid kunnen we de berg van de verheerlijking, de plaats van de wonderbare spijziging, de stad Kapernaüm lokaliseren. Met bepaalde steden ligt dat precies zo. Jeruzalem kennen we en Bethlehem, maar met andere steden ligt dat wat minder vast.

Als het gaat om gebouwen wordt het moeilijker. De restanten van de synagoge van Kapernaüm zijn teruggevonden, maar of de timmermanswerkplaats die men in Nazareth aanwijst ook werkelijk die van Jozef is, is de grote vraag. En dat geldt ook van de zaal in Jeruzalem waarvan men zegt, dat de Heer Jezus daar het avondmaal met zijn discipelen heeft gegeten. De overlevering is in dat opzicht zeer onbetrouwbaar en soms aantoonbaar onjuist. Ook is er veel kits in Israël. Over bepaalde zogenaamd heilige plaatsen (al of niet juist gelokaliseerd) zijn kerken gebouwd en van het oorspronkelijke is dan niets meer overgebleven.

Het spreken over ‘heilige’ plaatsen acht ik niet juist. Heilig betekent afgezonderd voor God en gewijd aan Hem. Zulke plaatsen zijn er niet (meer) in Kanaän.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies