El – De lengtemaat

Betreft: Een el – de lengte

Vraag:

Hoe lang is een el?

Antwoord:

De oude lentgematen zijn in de regel ontleend aan de lengte van bepaalde lichaamsdelen. Men sprak vroeger van een duim, een handbreed, een span, een voet, enz.
Ook de el is aan het lichaam ontleend. Het was de lengte vanaf de elleboog tot aan het topje van de middelvinger.
Deze el was niet overal even lang. Zelfs bij eenzelfde volk was soms meer dan een lengte in gebruik. In 2 Kr 3: 3 lezen we namelijk over ellen ‘naar de oude maat’.
In Ez lezen we over een el, die bestaat uit de gewone el plus een handbreedte (Ez 40: 5; 43:13).
Oudtijds mat de el zes handbreedten (de oud-Hebreeuse en de oud-Egyptische el), maar deze schijnt verdrongen te zijn voor de Babylonische el, die zeven handbreedten telde.
In onze maten overgebracht geeft men de bijbelse el dan ook op als een lengte van ca. 46/48 of 56 centimeter.
Onze Nederlandse el is langer en meet 68 centimeter

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies