Wet is geestelijk

Vraag:

Wat betekent het dat wet geestelijk is?

Antwoord:

Dat de wet heilig is en goed zal duidelijk zijn. Heilig betekent apart, uniek. De wet is inderdaad uitzonderlijk, apart d.w.z. van heel andere klasse dan wat het zondige innerlijk van de mens voortbrengt.
Maar dan nu dat de wet ‘geestelijk’ is. Dit woord staat in dit verband in kontrast met ‘vleselijk’ zie vers 14 waar ‘ik ben vlees’ ook weergegeven kan worden met ‘ik ben vleselijk’.
Dat houdt niet alleen in dat ik van vlees ben en dus zwak, broos maar – zoals de tekst verder zegt – ‘verkocht onder zonde’.
De wet is niet afgestemd op mijn vleselijke, zondige bestaan; dan zou ze zelf vleselijk zijn. Nee, de wet is afgestemd op een heilig, rein leven van God. In die zin is ze geestelijk.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies