Atoomoorlog

Betreft: Kwestie van atoomoorlog

Vraag:

Kan God een atoomoorlog voorkomen? God wil toch geen rechtvaardige en bekeerde mensen doen sterven?

Antwoord:

De Schrift openbaart ons God als de Almachtige, die alle dingen in Zijn hand heeft. Hij kan dus een atoomoorlog voorkomen, d.w.z. Hij heeft er de macht toe.
God heeft echter de mens op aarde geschapen en hem een eigen verantwoordelijkheid gegeven. God heeft de zondeval van de mens niet voorkomen. God heeft de kindermoord te Bethlehem niet voorkomen. Zo kan het ook zijn dat God een atoomoorlog niet voorkomt.

De mens incasseert de gevolgen van zijn afval van God en God heft die gevolgen niet op dan op Zijn tijd, namelijk wanneer de Heer Jezus Christus verschijnt om orde op zaken te stellen in deze wereld. Tot aan dat ogenblik lijdt heel deze schepping onder de gevolgen van de zondeval. Ook de bekeerde mensen doen dat, ja, de Heiland heeft hen zelfs vervolging en dood in het vooruitzicht gesteld (Jh 15: 20).

Dat betekent voor hen echter een overgang naar de heerlijkheid. Er is meer tussen hemel en aarde dan dat wij begrijpen kunnen. Wij weten niet wat er zich in de onzienlijke wereld allemaal afspeelt .Als schepselen zijn wij niet gerechtigd God voor te schrijven wat Hij naar onze mening wel of niet heeft te doen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies