Symboliek

Vraag:

Wat verstaan we onder ‘symboliek’

Antwoord:

Onder symboliek verstaan we dat een bepaald begrip of denkbeeld door een figuur of een voorstelling wordt duidelijk gemaakt of aangegeven. Neem een huwelijksring: daar is de gedachte aan verbonden van ‘trouw’, ‘elkaar trouw blijven’. Zo is een palmtak het symbool voor vrede, enz.

Ten opzichte van een bepaalde zaak kunnen we dus spreken over de letterlijke betekenis of de letterlijke funktie en over de figuurlijke betekenis of wel de symbolische waarde.

Zo kunnen we over het bloed spreken als over de vloeistof die in ons lichaam circuleert en waardoor voedsel en zuurstof door het lichaam wordt getransporteerd. We denken dan aan de letterlijke, biologische funktie van het bloed.

Ook in een uitspraak als: ‘Ik moet naar het Rode Kruis om bloed te geven’ denken we aan de vloeistof bloed en het letterlijk afstaan daarvan.

Spreek ik echter over: ‘Hij heeft voor het vaderland zijn bloed gegeven’ dan krijgt die uitdrukking de zin van: ‘Hij heeft zijn leven opgeofferd voor het vaderland’. Bloed wordt dan het symbool van het leven. Zo is het ook als er in de bijbel staat dat de ziel van de mens het bloed is (Gn 9: 4). Het bloed wordt dan gezien als de drager van of de symbolische voorstelling van het leven.

Als er in Ef 1:7 staat dat wij ‘in Hem de verlossing hebben door zijn bloed’ dan ziet dat op de verlossing doordat de Heer Jezus zijn bloed voor ons gegeven heeft, dat wil zeggen dat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Een term als gewassen in zijn bloed ziet ook op het gereinigd zijn doordat de Heer zijn leven voor ons heeft opgeofferd.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies