Met het verstand God begrijpen

Betreft: God begrijpen

Vraag:

Is het geoorloofd met ons intellect te proberen God te begrijpen

Antwoord:

Het antwoord op bovenstaande kwestie hangt af van de vraag wat we onder “intellect” verstaan. Als we daarmee bedoelen ons natuurlijke denkvermogen en de mogelijkheden van dat denkvermogen dan stel ik dat we we God niet kunnen verklaren of doorgronden. God heeft zich niet verklaard, maar geopenbaard. In Gen.1:1 vinden we niet dat God verklaart wie Hij is, waarom Hij bestaat, hoe zijn manier van handelen is, etc. Nee, er staat eenvoudig : “In het begin schiep God de hemel en de aarde” Daarmee moeten we het doen. Lees ook Spr. 21:30.

Anderzijds staat er in de Bijbel echter ook dat we God zullen liefhebben met heel ons verstand (Mt 22:37). Dat is echter het verlichte verstand, het verstand dat God geeft om bepaalde dingen te begrijpen. Proberen Gods handelwijze te begrijpen is echter wat anders dan God te willen begrijpen in zijn wezen. Maar ook Gods handelwijze kunnen we niet altijd doorgronden. Dat was de fout waarin de vrienden van Job vervielen en ook Job zelf in zekere zin. Daarover wijst God hem terechtwijst. Zie Job 38 (vooral vers 2) en volgende hoofdstukken. Zie o.a. 42:3. God moet ons verstand openen (Lk.24:45) en ons voorlichten door zijn Geest om de geestelijke dingen te begrijpen.

In deze zin mogen en moeten we ons verstand gebruiken, maar dan altijd nog met het besef dat God boven ons verstand, ook ons verlichte verstand, uitstijgt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies