Maanziekte en bezetenheid

Betreft: Maanziekte en bezetenheid

Vraag:

Wordt bezetenheid en maanziekte veroorzaakt door de werking van een boze geest?

Antwoord:

Dat bezetenheid veroorzaakt wordt door een boze geest is duidelijk. Zo’n geest (zulke geesten) heeft (hebben) iemand dan volledig en voortdurend in de macht en woont (wonen) in hem, zie hiervoor Mk 5: 1 13.

Maanziekte kan gepaard gaan met bezetenheid (Mt 17:14-20), maar dat hoeft niet. Onder maanziekte verstaat men epilepsie of vallende ziekte. Omdat de verschijnselen ervan op min of meer regelmatige tijden optreden, heeft men een verband gelegd met de schijngestalten van de maan. De epileptische aanvallen zouden het meest bij of vlak voor volle maan voorkomen. Een dergelijk verband is echter niet wetenschappelijk aangetoond.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies