Jezus Christus – In Hem

Betreft: Jezus Christus – In Hem

Vraag:

Wat betekent ‘in Adam’, ‘in Christus’.

Antwoord:

De kwestie waarom het draait bij de uitdrukking ‘in Adam’ is dat Adam pas kinderen verwekt heeft nadat hij in zonde was gevallen. Dat is een heel essentiële kwestie, want als Adam al voor de zondeval kinderen verwekt zou hebben dan zouden dat zondeloze mensen zijn. Dan zou niet gelden dat alle mensen in Adam zondaars zijn, want voor deze nakomelingen zou dat niet gelden. Dan zou 1 Ko 15:22 ‘want evenals in Adam allen sterven’ niet algemeen geldig zijn, want voor de kinderen vóór de zondeval zou dat dan niet gelden. Er zijn echter geen kinderen voor de zondeval verwekt. We horen slechts van nageslacht toen hij (Adam) in de zonde was gevallen en een zondige natuur ontvangen had.

Het begrip ‘in Adam’ ziet op de relatie die alle mensen met Adam hebben. We zijn om zo te zeggen in Adam vertegenwoordigd. ‘In Adam sterven’ betekent sterven vanwege het feit dat we allen uit de zondige Adam geboren zijn. We sterven vanwege de relatie, de verbinding met hem.

‘In Christus’ heeft dezelfde betekenis. We zijn in Christus vertegenwoordigd en vanwege de verbinding met Hem zullen de gelovigen levend gemaakt worden.
Het nieuwe leven bezitten we nu al wat onze ziel betreft, straks zal ook ons lichaam erin delen. Dat nieuwe leven is het leven van Christus,vandaar dat Ko 3:4 kan zeggen, dat Christus ons leven is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies