Offervlees

Betreft: eten van offervlees

Vraag:

Waarom mogen gelovigen in Jezus Christus geen offervlees eten en de andere mensen wel?

Antwoord:

Geen enkel mens mag afgoderij plegen. Geen enkel mens mag aan de afgodencultus deelnemen. Eten van offervlees in het kader van de cultus, dus als onderdeel van de afgodsmaaltijd is de ongelovige verboden en de gelovige natuurlijk net zo goed.

Een deel van het vlees van het offerdier werd echter niet bij de offermaaltijd gebruikt, maar als vlees verkocht om het te eten.
In feite kon ieder dat vlees eten. Ook de christenen mochten dat. Er waren echter gelovigen die niet met een rein geweten van zulk vlees aten omdat ze zich dan toch verbonden voelden met de afgoden.

Welnu, zulke gelovigen moeten dat vlees dan niet eten want anders zondigen ze tegen hun geweten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies