Wedergeboorte – kenmerk

Vraag:

Als je af en toe Gods liefde en nabijheid mag ervaren zijn dat dan kenmerken van de wedergeboorte?

Antwoord:

Dat kunnen kenmerken zijn. Maar de bedoeling is niet dat we af en toe zijn liefde en nabijheid ervaren, maar dat het een ‘doorlopende’ ervaring is, zij het ook dat er wel eens een inzinking kan zijn.
Een veel duidelijker kenmerk is, dat we met een blij hart God onze Vader, ja Abba Vader, noemen, zie Rm 8:15 en dat we God liefhebben en Hem van harte kunnen danken voor de gave van de Heer Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies