Tabernakel – Plaats

Vraag:

Eerst stond de tabernakel te Silo, later lezen we dat David een tent voor de Heer bouwt in Jeruzalem. Waren er toen twee tabernakelen?
Slaat de uitdrukking ‘de vervallen hut van David’ misschien ook op de eredienst in de tent van David?

Antwoord:

Om met het laatste te beginnen, ‘de vervallen hut van David’ ziet op het koningshuis van David. Het slaat niet op een huis of welk soort gebouw ook. Het ziet op het Davidisch koningschap. David zou altijd een nakomelingen op zijn troon hebben als zij en het volk de Heer bleven dienen. Ze deden dat echter niet en zo raakte het koningschap in verval. Dat zal echter hersteld worden als Jezus Christus zijn messiaanse heerschappij aanvaardt.

Inderdaad stond de tabernakel eerst te Silo (Jz 18:1; Ri 18: 31). Later stond deze op de hoogte te Gibeon (1 Kr 6: 39; 21: 29).

De ark heeft een hele omzwerving gemaakt van Silo door het Filistijnse gebied. Daarna stuurden de Filistijnen hem terug en stond hij even in de buurt van Beth-Semes. Vandaar werd hij naar Kirjath-Jeárim gebracht (zie 1 Sm 5-7) in het huis van een zekere Abinadab op een heuvel. Vandaar wilde David haar naar Jeruzalem brengen, maar vanwege de dood van Uzza ging hij niet verder dan Perez-Uzza, waar de ark drie maanden in het huis van Obed-Edom verbleef (2 Sm 6: 1-11). Vervolgens bracht David haar in Jeruzalem in de stad Davids waar hij een tent voor haar gespannen had. Dat was dus niet de tentwoning van de oorspronkelijke tabernakel.

In 1 Kn 3: 5 lezen we dat God aan Salomo verscheen te Gibeon. En uit 2 Kr 1 blijkt dat de tabernakel daar toen nog was, speciaal wordt in dat hoofdstuk nog het koperen brandofferaltaar genoemd.
Aan deze wat ongeregelde toestand is een eind gekomen toen Salomo de tempel bouwde.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies