Zondeval, zondige natuur

Vraag:

Waarom sleepten Adam en Eva door hun ongehoorzaamheid de hele mensheid met zich mee? Waarom waren ze niet alleen verantwoordelijk voor hun verkeerde keuze?

Antwoord:

Dit is een moeilijke vraag omdat we ons ermee op het terrein van de soevereiniteit van God begeven. Adam en Eva leerden goed en kwaad kennen, maar dan zodanig dat ze onderworpen werden aan het kwaad. Ze kregen een zondige geaardheid en die aard blijkt erflijk te zijn, net zoals bepaalde ziekten erflijk zijn.
Wie zijn wij, mensen, dat we God, de grote Schepper, daarover zouden kritiseren?
De andere kant is dat niemand verloren behoeft te gaan omdat hij met een zondige natuur geboren is. Door het offer van Jezus Christus is er namelijk voor ieder mens redding mogelijk, zie 1 Jh 2:1, 2. De grote vraag voor ieder mens is of hij zijn zonden voor God wil erkennen en wil geloven in Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies