Verbidden

Vraag:

Wat betekent ‘verbidden’

Antwoord:

Het woord ‘verbidden’ komen we enkele malen in de Bijbel tegen, zo bijvoorbeeld in:
Gn 25: 21 waar staat dat God zich door Izaäk liet verbidden in verband met de kinderloosheid van Rebekka.
Ea 8: 23 waar het gaat om het gebed van Ezra om een veilige tocht naar Kanaän.
Het woord is in Gn.23: 8 met ‘voorspreken bij’ of ‘aandringen bij’ weergegeven.
Verbidden kun je weergeven met ‘overhalen tot’. Als God zich laat verbidden houdt dat in dat God het gebed verhoort, zodat er gebeurt waarom gebeden werd. Het hoeft niet te betekenen dat God eerst niet van plan was het gebed te verhoren en dat later toch deed, maar dat de verhoring eerst na aanhoudend gebed of tegen de natuurlijke verwachting in geschiedde.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies