Waarom grijpt God niet in?

Vraag:

Waarom zoveel oorlogen en rampen? Waarom komt de Heer Jezus niet direct terug?

Antwoord:

Met deze vraag betreden we het terrein van het Godsbestuur. Daarbij moeten we beseffen, dat wij slechts schepselen zijn en dat we moeten oppassen God niet voor de rechtbank van onze kritiek te dagen of God te willen voorschrijven wat Hij wel of niet moet doen. Wij hebben geen kennis van wat zich allemaal tussen hemel en aarde afspeelt.en kunnen dus nooit een oordeel vellen dat ter zake is.

Maar God is toch almachtig? Inderdaad, maar daar moeten we bij bedenken, dat God nooit tegen zijn wezen kan ingaan. Er staat bijvoorbeeld dat God niet liegen kan. Zo kan God ook nooit handelen tegen zijn wijsheid in.

Als God grote schoonmaak houdt in deze wereld en Hij Jezus Christus zendt dan is de tijd van genade voorbij. Dan oordeelt God niet alleen de grote zondige machten in hemel en aarde, maar dan moet ook elk mens voor zijn gericht verschijnen. Welnu, God laat de tijd van de genade nog voortduren. Dat betekent dat de mens zich kan bekeren, het betekent anderzijds dat de mens nog voort kan gaan kwaad te doen onder leiding van satan.

Satan is de overste van deze wereld. God heeft hem dat machtsgebied w.s. al toevertrouwd voordat hij viel.Welke rechtsverbindingen daaraan vastzitten weten wij niet. Het oordeel over satan staat vast, maar dat wordt eerst voltrokken op Gods tijd. En de vraag waarom God die tijd dan nu niet laat aanbreken komt ons eigenlijk niet toe. Dat moeten we overlaten aan Gods soevereine wilsbeschikking, die volkomen in overeenstemming is met zijn wijsheid. Denk in dit verband ook eens aan Gn 15: 16.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies