Uitverkiezing van moordenaar

Vraag:

Hoe is 1 Jh 3:15 te rijmen met het feit, dat de moordenaar op het kruis toch gered werd. Heeft dat te maken met de leer van de uitverkiezing, die vele mensen zo moedeloos gemaakt heeft? Zo van: je kunt er zelf toch niets aan doen, want je bent uitverkoren of niet.

Antwoord:

In 1 Jh 3:15 gaat het om iemand, die zijn broeder haat in tegenstelling tot degene, die in vers 14 genoemd wordt, dat is iemand die de broeder liefheeft. Daarmee is uitgedrukt, dat de eerste de liefde van God niet kent en die verwerpt net als Kaïn.
Als een moordenaar echter tot bekering komt is er ook voor hem eeuwig leven. Voor de verstokte moordenaar, voor hem die van de liefde van God niets weten wil geldt echter, dat hij het eeuwig leven niet heeft.

Met de leer van de uitverkiezing heeft dit in zover te maken dat degenen, die tot inkeer komen uitverkoren zijn. De leer van de uitverkiezing doet nooit de menselijke verantwoordelijkheid te niet om zich te bekeren. Deze leer is niet gegeven om er mensen moedeloos mee te maken, maar is tot versterking van de gelovigen, dat hun eeuwig heil vast en zeker in God verankerd ligt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies