Aartsvaders – Interllectueel begaafden?

Betreft: Ontwikkeling van Abraham, Isaäk e.a.

Vraag:

De taal die de aartsvaders gebruiken komt zo wel overwogen bij mij over. Zijn zij en meerderen met hen b.v. intellectueel begaafden?

Antwoord:

Wanneer we Abraham, Isaäk, Jakob, Job, e.a. horen spreken dan krijgen we wel het idee, dat ze verstandelijk goed ontwikkeld waren, maar dat is toch niet de verklaring voor de diepte van hun uitspraken. Het komt vaak genoeg voor, dat mensen met intellectuele begaafdheid in praktische dingen en op geestelijk vlak soms oerdomme dingen zeggen. Het is dan ook veel meer een zaak van levenswijsheid dan van intellectuele ontwikkeling.

Van ware levenswijsheid is alleen sprake als ze gepaard gaat met de vreze des Heren. We lezen in de Schrift, dat de vreze des Heren het beginsel der wijsheid is. We moeten het leven leren zien in Gods licht en beschenen door Zijn openbaring. Wat dat betreft is een eenvoudige gelovige, die niet veel meer dan de lagere school heeft doorlopen, wijzer dan een ongelovige professor, die de dingen alleen maar beziet in het aardse vlak.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies