Gods gedachten kennen

Betreft: Gods gedachten kennen

Vraag:

Hoe kan ik Gods gedachten (beter) leren kennen?

Antwoord:

Wie God is, wat Hij gedaan heeft in het verleden, wat Hij zal doen, hoe Hij over ons denkt, wat Hij van ons verwacht, hoe zijn gedachten zijn over goed en kwaad, enz., dat staat allemaal in de Bijbel. De Bijbel is de bron voor die kennis.
Daarbij is het van belang dat we God bidden om de verlichting door zijn Geest, zodat we begrijpen wat we lezen.

Daarnaast kunnen we door geschriften of door mondeling onderricht van leraars moeilijke gedeelten leren begrijpen, doordat die door deze leraars worden toegelicht.
Nu denken de diverse bijbeluitleggers niet altijd gelijk en dus kan het wenselijk zijn de verschillende commentaren eens met elkaar te vergelijken.

Een profaan voorbeeld: een huisvrouw denkt erover een wasmachine te kopen. Die machines zijn er in soorten, maar welke is de beste? Wat zijn de voordelen van de een boven de ander? Je moet dan van de verschillende merken de beschrijvingen vergelijken. Je vraagt advies bij de consumentenbond of bij een deskundige kennis. Welnu, iets dergelijks geldt ook op geestelijk gebied. Maar het voornaamste is biddend de bijbel lezen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies